Algemene voorwaarden voor individuele consulten

Reserveren

Reserveren van een consult gebeurt via het contactformulier van de website, e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 jaar van tevoren.
Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de gereserveerde datum (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de klant daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de klant dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.
Een consult kan kosteloos worden geannuleerd minimaal 7 dagen vóór de afgesproken datum. Indien er later wordt geannuleerd, wordt er 50% van de kostprijs van het geboekte consult aangerekend. Bij afzegging of no-show op de dag van het consult, behoudt Madoek het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen. Indien een consult omwille van een geldige reden (bv. ziekte) niet kan doorgaan, kan het herpland worden naar een andere datum.

Voorwaarden

Madoek geeft enkel advies. De ouder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het kind, zowel voor, tijdens als na het consult.
Elk consult dient schriftelijk vastgelegd en bevestigd te worden via de infofiche. De ouder verklaart dat de opgegeven gegevens correct zijn, en bevestigd hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de kostprijs, de duur en de inhoud van het aangevraagde consult.
Voor elk consult geldt dat een oppas mag aanwezig zijn voor het kind. Deze oppas wordt in geen enkel geval onderricht in het dragen van kinderen. Korte voed- en verschoonpauzes worden voorzien in de beschikbare tijd, maar indien er onvoldoende tijd blijkt om het consult binnen de vooropgestelde termijn te beëindigen, wordt er een extra tarief van 17.5 euro per extra kwartier aangerekend. Madoek zal de betrokken partij daar steeds op voorhand van op de hoogte stellen. Het staat de ouder dan vrij het consult af te breken dan wel voort te zetten aan verhoogd tarief.
Indien ouder of kind een bepaalde medische aandoening hebben (gehad), dient dit voorafgaandelijk aan het consult gemeld te worden aan Madoek. Indien nodig zal worden gevraagd contact op te nemen met de behandelend arts voor overleg.
Madoek behoudt steeds het recht de gemaakte afspraak te annuleren, onderbreken, of herplannen in geval van ziekte of overmacht.
Consulten die aan huis gegeven worden, dienen door te gaan in een rookvrije ruimte. Wordt ter plaatse vastgesteld dat de ruimte niet rookvrij is, dan behoud Madoek het recht het consult te annuleren met behoud van betaling, en/of extra kosten voor het wassen van de dragers en doeken in rekening te brengen.
Huisdieren dienen tijdens de volledige duur van het consult ondergebracht te worden in een andere ruimte.

Tarieven en betaling

TARIEVEN
De geldende tarieven zijn terug te vinden op de website.

REISVERGOEDING
Voor consulten aan huis wordt een reisvergoeding van 0,40 euro per gereden km (berekend via Google Maps) aangerekend. 
BETALING
Een basicpakket dient ten laatste onmiddellijk na afloop te worden betaald, hetzij contant, hetzij via overschrijving vooraf, hetzij via de bankcontact-app.

De overige pakketten worden vooraf gefactureerd en dienen uiterlijk 7 dagen voor het eerste consult te worden betaald. Voor een pakket dat ruim op voorhand wordt geboekt wordt een voorschot gevraagd van 1/3de van de pakketprijs.
ANNULATIEVOORWAARDEN
Een consult of pakket kan kosteloos worden geannuleerd minimaal 7 dagen vóór het eerste consult. Indien er later wordt geannuleerd, wordt er 50% van de kostprijs van het geboekte consult/pakket aangerekend. Bij afzegging of no-show op de dag van het consult, behoudt Madoek het recht de volledige vergoeding voor het consult aan te rekenen. Indien een consult omwille van een geldige reden (bv. ziekte) niet kan doorgaan, kan het herpland worden naar een andere datum.
BETAALMETHODEN
• Contant: na afloop van het consult.
• Bancontact-app: na afloop van het consult
• Bankoverschrijving: op rekeningnummer BE68 9733 4942 3134 voor het consult
Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afspraken binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.

Andere

Madoek biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager extra worden gewassen. Dit dient aangegeven te worden op de infofiche.
Filmen of fotograferen tijdens een consult of workshop is niet toegestaan, tenzij met nadrukkelijke toestemming.

Privacy

Madoek erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven in de infofiche, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de reservatie. De klant behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.
E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van Madoek.