Algemene voorwaarden verhuur

RESERVERING
Reserveren van een doek of drager kan via e-mail of telefonisch. Dit kan min. 2 dagen, max. 1 maand van tevoren. Wens je vroeger een doek of drager te reserveren neem je contact op met ons.
Indien er een wijziging is opgetreden in de beschikbaarheid van de doek/drager (door overmacht of een onopzettelijke vergissing), wordt de huurder daarvan meteen op de hoogte gesteld via mail. Het staat de huurder dan vrij de reservatie te annuleren, dan wel de datum te verzetten.
HUURTERMIJN
Huren kun je voor minimaal 1 en maximaal 5 weken. Voor het uitgebreid testen van een drager raden we 1 à 2 weken aan (al naargelang het aantal draagmomenten). Uiteraard staat het je helemaal vrij de lengte van de huurtermijn zelf vast te leggen binnen de minimale en maximale verhuurtermijn.
Wil je door omstandigheden langer dan 5 weken huren? Neem contact op en we kijken wat we voor je kunnen doen.
Doeken/dragers worden pas meegegeven na het voldoen van de betaling. De doek/drager dient weer terug in het bezit te zijn van Madoek uiterlijk op de laatste dag van de huurtermijn.
TARIEVEN EN BETALING
Betalen van de huurkost kan contant of met de bancontact-app op het moment van afhaling of vooraf via bankoverschrijving op rekeningnummer BE68 9733 4942 3134 .
De kosten voor verhuur bedraagt 10 euro per product per week, met een minimum van 1 en een maximum van 5 weken.
Een extra waskost van € 5 kan aangerekend worden enerzijds op aanvraag van de huurder voor ontvangst, anderzijds indien de drager/doek in een rookomgeving werd gebruikt of indien deze in contact kwam met huisdieren. De huurder voorziet om dergelijke informatie, in de mate van het mogelijke, aan te geven bij reservatie.
In uitzonderlijke gevallen kunnen doeken en/of dragers langdurig worden uitgeleend. Hiervoor dient contact opgenomen te worden via karen@madoek.be .
BETALINGSMETHODES
Betalingen kunnen worden ontvangen als volgt:
• contant: bij afhaling van de drager/doek bij Madoek.
• Bancontact-app: bij afhaling bij Madoek
• bankoverschrijving*: via BE68 9733 4942 3134 .
* Hou bij overschrijving rekening met 2 tot 3 werkdagen. Bij afhaling binnen de 3 werkdagen na overschrijving, gelieve een betalingsbewijs mee te brengen.
HUURDERSRECHTEN EN - PLICHTEN
De huurder beschikt vrij over de doek/drager, weliswaar binnen de globale huurvoorschriften. De huurder dient als een goed huisvader te zorgen voor de bewaring en het behoud van de betreffende goederen. De doek/drager dient door de huurder proper en ordelijk teruggebracht te worden.
Doek/drager wordt steeds in het meegegeven draagtasje bewaard wanneer deze niet in gebruik is.
Goederen dienen niet te worden gewassen door de huurder, tenzij noodzakelijk om verdere schade te vermijden. In dat geval dient Madoek daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Eventuele vlekken dienen oppervlakkig schoongemaakt te worden met een zacht detergent geschikt voor delicate stoffen.
Het is niet toegestaan te roken wanneer de doek of drager in gebruik is of wordt vastgehouden. Indien er binnenshuis wordt gerookt, behoort de huurder dit te melden bij reservering van de drager/doek, en wordt een extra kost aangerekend van +5 euro voor het wassen van de doek/drager.
Huisdieren dienen weggehouden te worden bij de doek/drager. Ze kunnen schade veroorzaken aan de dragers en doeken. Ook hiervoor geldt dat dit moet worden aangegeven bij reservering.
Houdt de doek/drager uit de buurt van alle producten die de doek kunnen bevuilen en/of beschadigen (bv. rode wijn, nagellak, olie, scharen…). Madoek behoudt het recht extra was kosten aan te rekenen indien de drager/doek meer dan normaal bevuild is.
VEILIGHEID
Madoek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen en andere schadelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de ter beschikking gestelde materialen.
Onderverhuring en overdracht van huur zijn in geen enkel geval toegelaten.
Doeken en dragers moeten steeds worden gebruikt volgens de voorschriften van de fabrikant (te vinden op de drager, in de gebruiksaanwijzing of op de website van de fabrikant). De huurder verbindt zich ertoe de veiligheidsvoorschriften te hebben gelezen en zichzelf voldoende te hebben geïnformeerd over het gebruik van de goederen.
Madoek biedt geen garantie dat doeken en dragers vrij zijn van dierenhaar. Om het risico te minimaliseren, kan de doek of drager op aanvraag extra worden gewassen.
SCHADE, VERLIES, DIEFSTAL
Madoek verbindt zich ertoe alle goederen te hebben gecontroleerd inzake veiligheid alvorens deze uit te lenen. Desalniettemin rust het gebruik van de uitgeleende goederen uitsluitend en ten allen tijde op verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder erkent de doek/drager in goede staat te hebben ontvangen.
Indien een drager/doek beschadigd wordt ontvangen door de huurder, dient de huurder Madoek meteen op de hoogte te stellen, en de drager/doek niet te gebruiken tot er overleg is geweest met Madoek. In het geval dat de doek/drager onbruikbaar blijkt zal het huurbedrag worden teruggestort.
Om slijtage van de gespen te voorkomen, worden dragers niet elke keer volledig gewassen, maar enkel oppervlakkig gereinigd. Er is bijgevolg geen garantie dat ze volledig vlekvrij zijn. Indien je bij binnenkomst van de drager/doek een vlek opmerkt, dan hoort dit meteen gemeld te worden. Zo niet, wordt ervan uit gegaan dat deze vlek door de huurder is toegebracht, waarna extra was kosten in rekening worden gebracht.
Gebruiksaanwijzingen en sabbelpads meegeleverd bij dragers of doeken dienen te allen tijde terug binnengebracht te worden aan het einde van de huurtermijn.
Madoek behoudt het exclusief eigendomsrecht van alle uitgeleende goederen.
In geval van schade, verlies of diefstal, wordt een vergoeding bepaald, die overeenkomt met de werkelijke herstel- of vervangingskost.
PRIVACY
Madoek erkent de persoonlijke gegevens, opgegeven op de verhuurovereenkomst, enkel te zullen gebruiken in rechtstreekse communicatie met betrekking tot de huur. De huurder behoudt steeds het recht deze gegevens in te kijken, aan te passen of te laten schrappen.
E-mailadressen kunnen worden gebruikt ter promotie van acties en evenementen van Madoek.